O naší společnosti

KLIRO spol. s r.o. působí úspěšně na trhu již více než 20 let a je ryze českou úklidovou společností. Od doby svého vzniku udržuje a stále zvyšuje rozsáhlé portfolio zákazníků vyžadujících vysoký standard úklidových služeb a kvality.

About Us

Více než 20 let zkušeností z čištění

V současné době patří KLIRO spol. s r.o. mezi významné úklidové společnosti působící v České republice. Díky kvalitnímu personálu, sledování vývoje českého trhu a správně nastavenému strategickému rozvoji naší společnosti neustále zkvalitňujeme, rozvíjíme, inovujeme a doplňujeme poskytované služby, tak abychom plně uspokojili i tu nejnáročnější klientelu. Nad rámec úklidových služeb proto nabízíme také recepční služby, ostrahu, údržbu zeleně, zimní a letní údržbu komunikací.

Naše mise

Specializujeme se zejména na úklid komerčních nemovitostí – business center, logistických parků, nákupních, a bytových komplexů.

Naše vize

Hlavním cílem společnosti KLIRO spol. s r.o. je poskytovat svým zákazníkům kvalitní komplexní služby zejména v oblasti profesionálního pravidelného a jednorázového úklidu interiérů i exteriérů.

Naše hodnoty

Naším cílem je Vaše spokojenost (po našich úklidových pracích).

Pečlivě vybraní a proškolení zaměstnanci s čistým rejstříkem trestů

Minimální fluktuace při plnění zakázky

Používání vhodných ekologických čisticích prostředků

Pravidelný servis strojů, obnova strojového parku

Vícestupňový kontrolní systém

Pravidelná kontrola činnosti

Zajištění zakázky

Vedoucí realizace zakázek

Jmenuje Objektové vedoucí, případně přijímá úklidové pracovníky. Dále provádí namátkovou kontrolu plnění úklidových služeb. Schvaluje osobní ohodnocení podřízených osob, jedná o dodatcích ke smlouvě.

Objektový vedoucí

Účastní se jednání a plnění zakázky již od počátku, kdy spolupracuje při vytvoření strategie úklidu a Harmonogramu prací pro objekt na základě uzavřené smlouvy. Určuje vstupy- množství úklidových pracovníků, pracovních pomůcek úklidových prostředků a chemie, jejich vybavení.

Mistrová úklidu

Provádí úklidové práce jako běžný úklidový pracovník s tím, že má ve správě veškeré klíče, čipové karty. Objektové vedoucí hlásí veškeré případné změny nastalé v době úklidu. Úkoluje podřízené úklidové pracovníky, provádí jejich kontrolní činnost

Úklidoví zaměstnanci

Vyhledávání zaměstnanců provádí pracovníci personálního oddělení na základě popisu a specifikace pracovního místa. Výběr pracovníků probíhá na základě způsobilosti uchazeče vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. Součástí je požadavek na trestní bezúhonnost.

Kniha úklidu

Pro každý objekt zavede „ Knihu úklidu“, která je uložena u kompetentní osoby Objednatele. Tento doklad slouží k dennímu zapisování docházky a kvality úklidu, změn v provádění služeb, dalších informací vztahujících se k plnění zakázky a na konci měsíce je podkladem pro vystavení faktury za úklid.

Vstupní generální úklid

Při převzetí objektu je proveden kompletní generální úklid. Tento úklid vede k nastavení vysoké kvality úklidu od prvního dne plnění a slouží i jako pohledový efekt k pozitivnímu vnímání změny úklidové společnosti.

Záruka kvality

Dbáme na trestní bezúhonnost pracovníků, jejich pravidelné vzdělávání, bezpečnost práce, zachování mlčenlivosti a ekologické myšlení. V tomto ohledu jsme již podnikli řadu kroků, např. používáme ekologicky šetrné úklidové prostředky, zavedli jsme systém ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, vlastníme osvědčení NBÚ na stupeň utajení vyhrazené, ctíme Etický kodex

Získejte zdarma odhad