Záruka kvality

Dbáme na trestní bezúhonnost pracovníků, jejich pravidelné vzdělávání, bezpečnost práce, zachování mlčenlivosti a  ekologické myšlení.

Používáme ekologicky šetrné úklidové prostředky

Vlastníme osvědčení NBÚ na stupeň utajení vyhrazené, ctíme Etický kodex.

 Záruka kvality:

 • pečlivě vybraní a proškolení zaměstnanci s čitým rejstříkem trestů
 • minimální fluktuace při plnění zakázky
 • pracovní stejnokroj
 • služby prováděné na základě certifikace ISO 9001, 14001 a 18001
 • pojistná smlouva odpovědnosti za škodu na dobu neurčitou
 • dodržování  úsporných opatření při využívání energií a vody apod.
 • používání dávkovačů na čistící prostředky
 • používání vhodných ekologických čistících prostředků na jednotlivé druhy povrchů
 • systém kontrol a doplňování hygienického materiálu (zápis kontrol na jednotlivých sociálních zařízeních)
 • využívání a používání kvalitních a inovativních technických zařízení, čistících prostředků a postupů
 • pravidelný servis strojů, obnova strojového parku
 • vícestupňový kontrolní systém – pravidelná kontrola činnosti úklidových
 • pracovníků objektovým vedoucím, provozním manažerem a jednatelkou společnosti
 • vstupní a průběžné vzdělávání pracovníků v oblastech:
  • Znalost objektu
  • První pomoc
  • Bezpečnost práce a požární ochrana
  • Praktického užití sebeobrany
  • Společenské chování
  • Školení k NBÚ
Nezávazné poptávky

Telefon: 602 203 364

Mail: kliro@kliro.cz

Neváhejte nás kontaktovat
jsme Vám plně k dispozici

Kontaktujte nás
Dispečink, příjem zakázek,
hotline pro naše zákazníky:
tel.: 606 783 373
tel./fax: 272 942 515
mail: kliro@kliro.cz
Navštivte nás
City Point
HVĚZDOVA 1689/2a
140 62 PRAHA 4
tel.: 606 783 373
tel./fax: 272 942 515
mail: kliro@kliro.cz