O společnosti

Od roku 1998 nabízíme úklidové služby téměř všech druhů nebytových a bytových objektů, od administrativních, obchodních, prodejních, přes peněžní ústavy, expoziční centra, průmyslové podniky, běžné výrobní haly a stravovací provozy až po hotely, školy a nemocniční zařízení.

KLIRO spol. s r. o.
se sídlem Kostelec u Křížků 20, 25168 Kamenice
korespondenční adresa a kancelář: City Point,
HVĚZDOVA 1689/2a, 140 62 PRAHA 4 – NUSLE
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C,vložka 97549
IČO: 271 17 405, DIČ: CZ  271 17 405
tel.:, fax: 272 942 515
mail: kliro@kliro.cz, web: www.kliro.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-0104650227/ 0100
jejímž jménem jedná jednatelka Vladislava Mikulášová
e-mail: mikulasova@kliro.cz

Průměrný obrat za poslední 3 roky: 24,5 mil. Kč
Průměrný počet aktivních klientů: 154
Počet spravovaných objektů: 98
Pojištění odpovědnosti za škodu: do výše 50 mil. Kč u Kooperativa a. s.
Působnost společnosti: Celé území ČR

Na základě zaslané poptávky na adresu kliro@kliro.cz Vám obratem vypracujeme nezávislou nabídku systému služeb společně s cenovou kalkulací.

Reference zasíláme na vyžádání.

Nezávazné poptávky

Telefon: 602 203 364

Mail: kliro@kliro.cz

Neváhejte nás kontaktovat
jsme Vám plně k dispozici

Kontaktujte nás
Dispečink, příjem zakázek,
hotline pro naše zákazníky:
tel.: 606 783 373
tel./fax: 272 942 515
mail: kliro@kliro.cz
Navštivte nás
City Point
HVĚZDOVA 1689/2a
140 62 PRAHA 4
tel.: 606 783 373
tel./fax: 272 942 515
mail: kliro@kliro.cz